Regulamin

1. Postanowienia ogólne

 • Sklep internetowy działający pod adresem www.mebelkidziecka.pl jest własnością firmy Pino Tomasz Pawłowski z siedzibą: 75-737 Koszalin, ul. Gnieźnieńska 38/8, NIP 669 237 04 88.

 • Kontakt z sklepem jest możliwy w godz. od 10 00 do 18 00 w dni od poniedziałku do piątku iw godz. od 10 00 do 14 00 w soboty. Formy kontaktu telefonicznie pod nr tel. 535 411 212, e-mail: biuro@mebelkidziecka.pl lub osobiście w godz. funkcjonowania sklepu.

 • Sklep internetowy przeznaczony jest dla osób, które ukończyły 18 lat i mają pełną zdolność do czynności prawnych. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione korzystanie ze Sklepu internetowego przez osoby, które nie ukończyły 18 roku życia lub nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych.

 • Meble zakupione w sklepie internetowym www.mebelkidziecka.pl wymagają złożenia, gdyż są dostarczane w paczkach z stosowną instrukcją ich montażu.

 

2. Definicje pojęć użytych w regulaminie

 • Kupujący - każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

 • Sprzedający - firmy Pino Tomasz Pawłowski z siedzibą: 75-737 Koszalin, ul. Gnieźnieńska 38/8, NIP 669 237 04 88.

 • Produkt - dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedającym

 • Sklep internetowy – sklep działający pod adresem www.mebelkidziecka.pl

 • Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego

 • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktu zawarta między Kupującym a Sprzedającym w sklepie internetowym

 • Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedającym

 

3. Zakup „krok po kroku”

 • Chcąc dokonać zakupu na stronie www.mebelkidziecka.pl należy dokonać wyboru odpowiedniego Produktu, jego ilości oraz cech, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Kupującemu komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

 • Klikając wybrany Produkt „do koszyka” mamy podgląd w zakładkę „zawartość twojego koszyka”, gdzie można zobaczyć wybrane produkty jednocześnie zmienić ilość danego Produktu jaką zamierzamy kupić.

 • W celu określenia kosztów dostawy w zakładce „koszyk” należy wybrać producenta, którego meble chcemy zakupić.

 • Finalizacja Zamówienia odbywa się przez wybranie opcji „zamawiam”. Kupujący musi zdecydować, czy dokończyć Zamówienie podając jedynie swoje dane potrzebne do zakończenia transakcji czy zalogować się jeśli posiada już konto w sklepie Mebelkidziecka.pl.

 

4. Zwroty i reklamacje

Kontakt w sprawie reklamacji:

Tomasz Pawłowski

telefon: 535 411 212 ( w godz. od 10-18 i w sobotę od godz.10 do 14 )

e-mail: biuro@mebelkidziecka.pl

 • Produkty kupione w sklepie www.mebelkidziecka.pl objęte są gwarancją producenta.

 • Reklamacje należy wysyłać w formie pisemnej na adres e-mail: biuro@mebelkidziecka.pl lub na adres sklepu Pino Tomasz Pawłowski , ul. Gnieźnieńska 38/8, 75-737 Koszalin.

 • Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane kupującego, zdjęcia reklamowanego produktu oraz opis przedmiotu reklamacji.

 • Po otrzymaniu kompletnego zgłoszenia pracownik naszego sklepu niezwłocznie przesyła zgłoszenie do producenta lub importera danego produktu. Informacja o tym zostaje przesłana do Kupującego wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego.

 • W ciągu 10 dni od momentu przesłania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący zostaje w formie pisemnej poinformowany o decyzji związanej z przedmiotem reklamacji.

 • Po uznaniu zgłoszenia za zasadne dostarczane są nowe lub naprawione elementy reklamowanego Towaru do Kupującego. Jednocześnie Sprzedawca może prosić Kupującego o ponowne zapakowanie wymienianych elementów w celu odebrania ich od niego przez Kuriera. Koszty wszystkich przesyłek związanych z reklamacją ponosi Sprzedawca.

 • W przypadku braku możliwości wymiany lub naprawy uszkodzonego produktu Sprzedawca obniży jego wartość lub zwróci pełną należność za reklamowany Towar.

 

 Zwrot / Odstąpienie od umowy

 • Odstąpienie od umowy przez Kupującego może nastąpić tylko w sytuacji, gdy towar nie był używany, ani nie został w żaden sposób uszkodzony i jest w oryginalnym opakowaniu.

 • Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu kosztów. Nie dotyczy to kosztów związanych z odesłaniem produktu do Sprzedawcy.

 • Przedmiot umowy nie może nosić śladów użytkowania, a w przypadku mebli nie może zostać złożony.

 • Odstąpienie od umowy zawartej na odległość może nastąpić w terminie 14 dni. Wystarczy poinformować o tym Sprzedawcę, w formie pisemnej ( na adres e-mail biuro@mebelkidziecka.pl lub na adres sklepu Pino Tomasz Pawłowski , ul. Gnieźnieńska 38/8, 75-737 Koszalin ) , nie później niż przed upływem wymienionych wyżej 14 dni.

 • Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie poinformować Kupującego o otrzymaniu od niego oświadczenia o dostąpieniu od umowy.

 • Umowa zostaje uznana za nieważną i Kupujący w ciągu 14 dni jest zobowiązany do dostarczenia Sprzedawcy przedmiotu umowy wraz z oryginałem dokumentu sprzedaży na własny koszt i ryzyko. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.

 • Towar musi być zwracany w oryginalnym opakowaniu, starannie zabezpieczony na czas transportu. Przesyłki bez oryginalnego opakowania oraz niewłaściwie zapakowane nie zostaną przyjęte i automatycznie odesłane do nadawcy. Adres zwrotu to: PINO TOMASZ PAWŁOWSKI, 75-737 Koszalin, ul. Gnieźnieńska 38/8.

 • Sprzedawca w ciągu w 14 dni jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu wszystkich płatności związanych z daną transakcją. Forma zwrotu ustalana jest indywidualnie z Kupującym. Zwrot może nastąpić dopiero po otrzymaniu od Kupującego przedmiotu umowy.

 • Kupującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

5. Koszty dostawy

Koszty dostawy produktów zakupionych w naszym sklepie są uzależnione od ich producenta i wartości zakupów.

 

Produkty firmy PINIO:

 • zakupy do 1000 zł – koszt dostawy 40 zł

 • zakupy powyżej 1000 zł - koszt dostawy 0 zł

 

Produkty firmy BELLAMY, ATB, TIMOORE, KETTLER, BABYSENSE, NANNY:

 • niezależnie od wartości zakupów przesyłka 0 zł

 

6. Formy płatności

Sklep internetowy www.mebelkidziecka.pl akceptuje następujące formy płatności za sprzedawane w nim produkty:

 • płatność na konto ( tradycyjny przelew bankowy)

  Dane firmy:

  „Pino” Tomasz Pawłowski

  ul. Gnieźnieńska , 75-737 Koszalin

  Deutsche Bank nr konta: 96 1910 1048 2271 2086 3353 0001

 • płatność gotówką w siedzibie firmy

  „Pino” Tomasz Pawłowski

  ul. Gnieźnieńska 38/8 , 75-737 Koszalin

  od pn-pt w godz. 10-18 i w sobotę od godz. 10-14

 • płatność on-line dotpay ( szybkie przelewy )

 

7. Czas realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia liczony jest od momentu wpłynięcia na konto pełnej kwoty wartości zamówienie.

Czas realizacji dostawy produktów zakupionych w naszym sklepie jest uzależnione od ich producenta, gdyż meble są każdorazowo produkowane pod konkretne zamówienie klienta:

 

Produkty firmy Pinio:

 • czas realizacji zamówienia od 1 do 5 tygodni

Produkty firmy Bellamy:

 • czas realizacji zamówienia od 1 do 5 tygodni

Produkty firmy ATB:

 • czas realizacji zamówienia od 1 do 4 tygodni (kolekcja PROWANSJA PRESTIGE czas realizacji zamówienia od 1 do 8 tygodni)

Produkty firmy Timoore:

 • czas realizacji zamówienia od 1 do 7 tygodni

 Terminy realizacji znajdują się również w opisach poszczególnych produktów.

 

8. Dowód sprzedaży

Sprzedaż w sklepie Mebelkidziecka.pl dokumentowana jest paragonem fiskalnym lub fakturą vat. Kupujący podając swoje dane przy dokonywaniu zakupu musi określić czy Sprzedający po dokonaniu sprzedaży ma wystawić paragon czy fakturę. Dowód sprzedaży jest wysyłany pocztą niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty od Kupującego. Jeżeli Kupujący nie zgłasza braku paragonu lub faktury w terminie 10 dni roboczych od daty zakupu, domniemuje się, że paragon dotarł do Kupującego.

 

9. Cena

Ceny podane w sklepie zawierają podatek VAT.

 

10. Transport

 • Wysyłki towarów realizowane są tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej

 • Dostawy mebli są dokonywane przez różne firmy kurierskie lub transportem własnym producenta.

 • Kupujący odbierając przesyłkę powinien dokładnie obejrzeć jej stan i wszelkie zastrzeżenia spisać w obecności kuriera na formularzu reklamacyjnym, który kurier powinien udostępnić i przyjąć reklamację.

 • Firma PINIO dostarcza towar pod wskazany adres nr domu, nr bloku. Pinio nie świadczy usług wniesienia mebli do mieszkania, ani montażu mebli -kierowca  ma obowiązek wyładunku towaru, pod nr domu, nr klatki schodowej, kierowca nie ma  obowiązku wnoszenia mebli.

   

 

11. Dane osobowe

 • Administratorem danych osobowych Kupujących zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Sprzedawca.

 • Dane zbierane są za zgodą Kupującego i służą jedynie Sprzedającemu do realizacji Zamówienia. W szczególności dane te są udostępnione firmie kurierskiej lub przewoźnikowi, który dostarcza przedmiot zamówienia Kupującemu oraz operatorowi obsługującemu płatności elektroniczne, jeśli klient dokuje zapłaty w ten sposób.

 • Kupujący ma dostęp do swoich danych jak również ma prawo żądać ich zmiany. Może to zrobić wysyłając e-mail na adres biuro@mebelkidziecka.pl lub w formie pisemnej na adres sklepu.

 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do finalizacji Zamówienia

 

12. Postanowienia końcowe

 • Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i każdorazowo związany jest jego postanowieniami w chwili dokonywania zamówienia

 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Kupującymi będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 • Do umowy sprzedaży produktów w sklepie internetowym stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim. Sądem właściwym do rozpoznania sporów wynikających z umowy jest sąd polski procedujący według przepisów polskiej procedury cywilnej, niezależnie od prawa właściwego dla osoby zamawiającego i miejsca realizacji umowy.

 

Złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.mebelkidziecka.pl oznacza akceptację postanowień powyższego regulaminu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl